CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2015-16 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE MÀRQUETING 16914141
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16914005
MATEMÀTIQUES I 16914006
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16914009
MATEMÀTIQUES II 16914012
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16914013
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET ROMÀ 16914002
HABILITATS DEL JURISTA 16914004
HISTÒRIA DEL DRET 16914007
TEORIA DEL DRET 16914011
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
CIÈNCIA POLÍTICA 16914008
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 16914001
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 16914101
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ESTADÍSTICA I 16914014
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16914016
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16914103
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ESTADÍSTICA II 16914107
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16914017
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16914019
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA 16914102
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 16914015
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES 16914104
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 16914105
DRETS FONAMENTALS 16914106
PART GENERAL DEL DRET CIVIL 16914018