CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2019-20 | 25/01/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET MERCANTIL 16234010
ESTADÍSTICA I 16234007
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16234001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16234004
MATEMÀTIQUES I 16234008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16234002
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16234005
MATEMÀTIQUES II 16234009
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16234003
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16234006
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPORTAMENT ORGANITZATIU 16234107
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 16234108
FONAMENTS DE MÀRQUETING 16234114
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16234113
MICROECONOMIA 16234103
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 16234109
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 16234115
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16234101
MACROECONOMIA 16234118
Convocatòries J - JU
Formació bàsica i obligatòries
ESTADÍSTICA II 16234104
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16234110
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 16234102
ECONOMIA MUNDIAL 16234105
GESTIÓ DE LA QUALITAT 16234111
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 16234116
Quart curs
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CIUTADANIA 16234106
COMPTABILITAT DE GESTIÓ 16234117
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 16234119
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 16234112
Anual
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 16234301
Convocatòria única 1Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 16234401
Convocatòries J - JU
Formació bàsica i obligatòries
FISCALITAT 16234120
Assignatures sense curs definit
Segon quadrimestre
Optatives
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 16234215
COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 16234214
DISSENY ORGANITZATIU 16234210
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 16234205
e-MÀRQUETING 16234211
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 16234206
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 16234207
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 16234208
FINANCES INTERNACIONALS 16234202
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS 16234218
INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC 16234219
MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS 16234212
MÀRQUETING INTERNACIONAL 16234201
MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS 16234217
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 16234204
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 16234216
Convocatòries J - JU
Optatives
ECONOMIA INTERNACIONAL 16234203
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES 16234213