CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2018-19 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET MERCANTIL 16234010
ESTADÍSTICA I 16234007
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16234001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16234004
MATEMÀTIQUES I 16234008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16234002
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16234005
MATEMÀTIQUES II 16234009
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16234003
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16234006
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPORTAMENT ORGANITZATIU 16234107
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 16234108
FONAMENTS DE MÀRQUETING 16234114
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16234113
MICROECONOMIA 16234103
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 16234109
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 16234115
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16234101
ESTADÍSTICA II 16234104
MACROECONOMIA 16234118
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16234110
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 16234102
ECONOMIA MUNDIAL 16234105
GESTIÓ DE LA QUALITAT 16234111
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 16234116
Quart curs
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CIUTADANIA 16234106
COMPTABILITAT DE GESTIÓ 16234117
FISCALITAT 16234120
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 16234119
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 16234112
Convocatòria única 1Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 16234401
Convocatòria única AN sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 16234301
Assignatures sense curs definit
Segon quadrimestre
Optatives
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 16234215
COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 16234214
DISSENY ORGANITZATIU 16234210
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 16234205
ECONOMIA INTERNACIONAL 16234203
e-MÀRQUETING 16234211
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 16234206
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 16234207
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 16234208
FINANCES INTERNACIONALS 16234202
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS 16234218
INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC 16234219
MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS 16234212
MÀRQUETING INTERNACIONAL 16234201
MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS 16234217
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 16234204
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES 16234213
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 16234216