CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genïżœric | 2018-19 | 26/07/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Economia (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET MERCANTIL 16224010
ESTADÍSTICA I 16224007
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16224001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16224004
MATEMÀTIQUES I 16224008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16224002
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16224005
MATEMÀTIQUES II 16224009
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16224003
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16224006
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ECONOMIA PÚBLICA 16224111
ESTADÍSTICA II 16224104
HISTÒRIA ECONÒMICA 16224116
MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA 16224113
MICROECONOMIA 16224103
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16224101
ECONOMETRIA I 16224114
MACROECONOMIA 16224107
TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 16224109
TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR 16224108
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 16224102
ECONOMETRIA II 16224115
ECONOMIA MUNDIAL 16224105
POLÍTICA INDUSTRIAL 16224118
TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC 16224112
Quart curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CIUTADANIA 16224106
DINÀMICA MACROECONÒMICA 16224110
ECONOMIA LABORAL 16224120
ECONOMIA REGIONAL I URBANA 16224119
HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC 16224117
Convocatòria única 2Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 16224401
Convocatòria única AN sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 16224301
Assignatures sense curs definit
Segon quadrimestre
Optatives
ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES 16224213
ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES 16224212
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 16224205
ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT 16224215
ECONOMIA DEL TRANSPORT 16224216
ECONOMIA INTERNACIONAL 16224203
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 16224206
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 16224207
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 16224208
FINANCES INTERNACIONALS 16224202
MÀRQUETING INTERNACIONAL 16224201
PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 16224210
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 16224204
TEORIA ECONÒMICA FINANCERA 16224209