CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2023-24 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grado en Historia (2008) Continuar per seleccionar crdits lliures

Quart curs
Convocatries J i S (anual)
Formaci bsica i obligatries
TREBALL DE FI DE GRAU 12204301
Acta nica 1Q
Optatives
HISTRIA DE ROMA 12204218
Acta nica 2Q
Optatives
PROTOHISTRIA DE LA MEDITERRNIA 12204224