CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2017-18 | 27/02/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grado en Enfermería (2009) (Campus Baix Penedès) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18224004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18224001
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 18224009
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18224003
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18224002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18224109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18224007
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18224005
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18224101
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18224008
Segon curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 18224102
INFERMERIA EN LA JOVENTUT 18224103
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 18224108
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 18224006
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18224010
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 18224104
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FARMACOLOGIA 18224107
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 18224110
Tercer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 18224115
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 18224105
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL 18224106
INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES 18224116
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I 18224111
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I 18224112
Quart curs
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II 18224118
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA 18224120
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA 18224113
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS 18224114
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL 18224117
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II 18224119
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 18224301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 18224215
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 18224203
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS 18224212
INTERNATIONAL NURSING 18224205
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA 18224210
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA 18224201
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA 18224202
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT 18224217
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA 18224218
MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES 18224214
METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT 18224204
PROGRAMES DE SALUT 18224221
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 18224220
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA 18224213
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 18224223