CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2019-20 | 10/04/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grado en Enfermería (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Segon curs
Convocatòries J - JU -S
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18204010
FARMACOLOGIA 18204107
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 18204104
Tercer curs
Convocatòries J - JU -S
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL 18204106
INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES 18204116
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 18204105
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I 18204111
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I 18204112
Quart curs
Anual
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 18204301
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II 18204118
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA 18204120
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA 18204113
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS 18204114
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL 18204117
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II 18204119
Assignatures sense curs definit
Convocatòries J - JU -S
Optatives
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 18204203
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS 18204212
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 18204206
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA 18204210
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT 18204217
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA 18204218
MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES 18204214
METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT 18204204
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA 18204213
Acta única 1Q
Optatives
INTERNATIONAL NURSING 18204205
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA 18204201
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA 18204202
PROGRAMES DE SALUT 18204221
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 18204220
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 18204223