CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2019-20 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Doble titulación de Grado en ADE y Finanzas y Contabilidad (2014) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET MERCANTIL 16904010
ESTADÍSTICA I 16904007
FONAMENTS DE MÀRQUETING 16904127
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16904001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16904004
MATEMÀTIQUES I 16904008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16904002
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 16904128
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16904005
MATEMÀTIQUES II 16904009
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16904003
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16904006
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPORTAMENT ORGANITZATIU 16904101
COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR 16904102
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 16904103
GESTIÓ DE LA QUALITAT 16904104
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16904105
MICROECONOMIA 16904106
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 16904107
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 16904109
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16904108
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS 16904111
MACROECONOMIA 16904112
Convocatòries J - JU
Formació bàsica i obligatòries
ESTADÍSTICA II 16904110
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16904113
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 16904114
ECONOMIA MUNDIAL 16904115
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 16904116
MERCATS I ACTIUS FINANCERS I 16904117
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 16904118
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT DE GESTIÓ 16904119
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 16904120
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 16904121
Quart curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
AUDITORIA 16904122
CIUTADANIA 16904123
FISCALITAT 16904124
MERCATS I ACTIUS FINANCERS II 16904125
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 16904126
Anual
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC) 16904301
TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE) 16904302
Convocatòria única 2Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 16904401
Assignatures sense curs definit
Segon quadrimestre
Optatives
COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 16904217
COMPTABILITAT I FISCALITAT 16904209
CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 16904206
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 16904205
e-MÀRQUETING 16904215
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 16904218
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 16904219
FINANCES INTERNACIONALS 16904202
HISTÒRIA ECONÒMICA 16904213
MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS 16904207
MÀRQUETING INTERNACIONAL 16904201
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 16904204
Convocatòries J - JU
Optatives
ANÀLISI DE DADES FINANCERES 16904223
CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS 16904208
DRET DELS MERCATS FINANCERS 16904212
ECONOMIA INTERNACIONAL 16904203
GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES 16904210
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES 16904216
Acta única 2Q
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 16904220