CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2017-18 | 18/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Doble titulación de Grado en ADE y Finanzas y Contabilidad (2014) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET MERCANTIL 16904010
ESTADÍSTICA I 16904007
FONAMENTS DE MÀRQUETING 16904127
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16904001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16904004
MATEMÀTIQUES I 16904008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16904002
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 16904128
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16904005
MATEMÀTIQUES II 16904009
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16904003
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16904006
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPORTAMENT ORGANITZATIU 16904101
COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR 16904102
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 16904103
GESTIÓ DE LA QUALITAT 16904104
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16904105
MICROECONOMIA 16904106
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 16904107
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 16904109
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16904108
ESTADÍSTICA II 16904110
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS 16904111
MACROECONOMIA 16904112
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16904113
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 16904114
ECONOMIA MUNDIAL 16904115
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 16904116
MERCATS I ACTIUS FINANCERS I 16904117
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 16904118
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT DE GESTIÓ 16904119
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 16904120
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 16904121
Quart curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
AUDITORIA 16904122
CIUTADANIA 16904123
FISCALITAT 16904124
MERCATS I ACTIUS FINANCERS II 16904125
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 16904126
Convocatòria única 2Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 16904401
Convocatòria única AN sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC) 16904301
TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE) 16904302
Assignatures sense curs definit
Segon quadrimestre
Optatives
COMPTABILITAT I FISCALITAT 16904209
CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS 16904208
CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 16904206
DRET DELS MERCATS FINANCERS 16904212
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 16904218
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 16904219
FINANCES INTERNACIONALS 16904202
GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES 16904210
HISTÒRIA ECONÒMICA 16904213
MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS 16904207
MÀRQUETING INTERNACIONAL 16904201
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 16904204
Acta única 2Q
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 16904220