CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2020-21 | 27/02/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE MÀRQUETING 16914141
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16914005
MATEMÀTIQUES I 16914006
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16914009
MATEMÀTIQUES II 16914012
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16914013
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET ROMÀ 16914002
HABILITATS DEL JURISTA 16914004
HISTÒRIA DEL DRET 16914007
TEORIA DEL DRET 16914011
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
CIÈNCIA POLÍTICA 16914008
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 16914001
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 16914101
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ESTADÍSTICA I 16914014
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16914016
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16914103
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ESTADÍSTICA II 16914107
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16914017
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16914019
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA 16914102
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 16914015
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES 16914104
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 16914105
DRETS FONAMENTALS 16914106
PART GENERAL DEL DRET CIVIL 16914018
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CIUTADANIA 16914108
COMPORTAMENT ORGANITZATIU 16914109
COMPTABILITAT DE GESTIÓ 16914110
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 16914111
GESTIÓ DE LA QUALITAT 16914112
MICROECONOMIA 16914113
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 16914117
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES 16914116
DRET PENAL. PART GENERAL 16914114
INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 16914020
L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS 16914115
Quart curs
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 16914127
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16914124
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 16914125
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16914126
MACROECONOMIA 16914128
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 16914129
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 16914130
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET COMPARAT 16914118
DRET DE FAMÍLIA 16914119
DRET FINANCER 16914120
DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL 16914122
DRET PROCESSAL CIVIL 16914123
DRETS REALS 16914121
Cinquè curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 16914131
ECONOMIA MUNDIAL 16914134
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 16914135
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET INTERNACIONAL PRIVAT 16914137
DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI 16914138
DRET PROCESSAL PENAL 16914139
FILOSOFIA DEL DRET 16914140
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D) 16914301
Anual
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE) 16914302
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET DE SUCCESSIONS 16914133
ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL 16914132
SISTEMA TRIBUTARI 16914136
Sisè curs
Convocatòria única 1Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 16914401
Assignatures sense curs definit
Segon quadrimestre
Optatives
COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 16914216
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 16914212
ECONOMIA INTERNACIONAL 16914210
e-MÀRQUETING 16914213
FINANCES INTERNACIONALS 16914209
MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS 16914214
MÀRQUETING INTERNACIONAL 16914208
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 16914211
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES 16914215