CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 25/01/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grado de Derecho Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
CONSTITUCI I SISTEMA DE FONTS 15214005
DRET ROM 15214002
HABILITATS DEL JURISTA 15214001
HISTRIA DEL DRET 15214003
TEORIA DEL DRET 15214004
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
CINCIA POLTICA 15214009
ECONOMIA 15214010
FONAMENTS DE DRET PBLIC DE CATALUNYA 15214101
INTRODUCCI AL DRET PROCESSAL 15214006
PART GENERAL DEL DRET CIVIL 15214007
Segon curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
DRET COMPARAT 15214113
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES 15214106
DRET INTERNACIONAL PBLIC 15214103
DRET PENAL. PART GENERAL 15214104
ORGANITZACI I INSTITUCIONS BSIQUES ADMINISTRATIVES 15214110
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PBLIQUES 15214111
DRETS FONAMENTALS 15214102
DRETS REALS 15214107
ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL 15214105
INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNI EUROPEA 15214008
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
DRET DE FAMLIA 15214108
DRET DE SUCCESSIONS 15214109
DRET FINANCER 15214114
L'ACCI ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BNS PBLICS 15214112
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 15214116
DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL 15214117
DRET PROCESSAL CIVIL 15214119
Quart curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
DRET MERCANTIL: INSOLVNCIA I TRFIC JURDIC DE L'EMPRESARI 15214118
DRET PROCESSAL PENAL 15214120
SISTEMA TRIBUTARI 15214115
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
DRET INTERNACIONAL PRIVAT 15214121
FILOSOFIA DEL DRET 15214122
Formaci bsica i obligatries
PRCTIQUES EXTERNES 15214401
TREBALL DE FI DE GRAU 15214301
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ACCI EXTERIOR DE LA UNI EUROPEA 15214219
DRET DE LA NAVEGACI, TRANSPORT I LOGSTICA 15214204
DRET ECLESISTIC DE L'ESTAT 15214226
DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT 15214238
DRET LOCAL 15214212
DRET PENAL ECONMIC I DE L'EMPRESA 15214217
DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME 15214251
FONAMENTS DEL DRET PBLIC AMBIENTAL 15214236
INTERVENCI ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 15214240
JUSTCIA CONSTITUCIONAL 15214220
LA PLANIFICACI TRIBUTRIA DE L'EMPRESA 15214255
LA TRIBUTACI AUTONMICA I LOCAL DE L'EMPRESA 15214250
LES GARANTIES DEL CRDIT 15214247
RGIM JURDIC DE L'ORDENACI DEL TERRITORI I DRET URBANSTIC 15214239
SOCIOLOGIA DEL DRET 15214225
TRIBUTACI DE LES ACTIVITATS PROFESSIONALS 15214201
Segon quadrimestre
Optatives
CONTRACTACI MERCANTIL 15214253
DRET AMBIENTAL COMPARAT 15214241
DRET AMBIENTAL DE LA UNI EUROPEA 15214237
DRET DE DANYS 15214252
DRET DEL COMER INTERNACIONAL 15214254
DRET DEL MERCAT DE VALORS 15214249
DRET PENAL AMBIENTAL 15214242
ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT 15214244
FONAMENTS ROMANSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU 15214208
HISTRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS 15214214
INTRODUCCI AL DRET AMBIENTAL SECTORIAL 15214245
LA RESPONSABILITAT PER DANYS AL MEDI AMBIENT 15214243
LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA 15214248
L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT 15214246
NACIONALITAT I ESTRANGERIA 15214210
Anual
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 15214230