CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 04/06/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grado de Ingenier??a Mec??nica (2010) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ADMINISTRACI D'EMPRESES I ORGANITZACI DE LA PRODUCCI 20224010
EXPRESSI GRFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I 20224001
FONAMENTS FSICS DE L'ENGINYERIA I 20224004
FONAMENTS MATEMTICS DE L'ENGINYERIA I 20224006
FONAMENTS QUMICS DE L'ENGINYERIA 20224009
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
EXPRESSI GRFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II 20224002
FONAMENTS FSICS DE L'ENGINYERIA II 20224005
FONAMENTS MATEMTICS DE L'ENGINYERIA II 20224007
MTODES NUMRICS I PROGRAMACI ALGORTMICA 20224003
PROJECTE INTEGRADOR I 20224125
Segon curs
Acta nica 2Q
Formaci bsica i obligatries
LABORATORI DE MQUINES I MECANISMES 20224102
LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTNCIA DE MATERIALS 20224105
PROJECTE INTEGRADOR II 20224126
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
CINCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 20224112
ELASTICITAT I RESISTNCIA DE MATERIALS I 20224106
ENGINYERIA TRMICA I 20224108
MECNICA I TEORIA DE MECANISMES I 20224103
MTODES ESTADSTICS DE L'ENGINYERIA 20224008
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ELASTICITAT I RESISTNCIA DE MATERIALS II 20224107
ENGINYERIA TRMICA II 20224109
MECNICA I TEORIA DE MECANISMES II 20224104