CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 18/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18214004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18214001
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 18214009
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18214005
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18214003
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18214002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18214109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18214007
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18214008
Anual
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18214101