CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2019-20 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2016) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Convocatòries J - JU
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI MATEMÀTICA I 17244005
Convocatòries JU - S
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI MATEMÀTICA II 17244006
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 17244008
FÍSICA I 17244003
FÍSICA II 17244004
FONAMENTS DE COMPUTADORS 17244002
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
ÀLGEBRA LINEAL 17244007
ANÀLISI MATEMÀTICA I 17244005
ANÀLISI MATEMÀTICA II 17244006
FÍSICA I 17244003
FÍSICA II 17244004
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 17244001
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA 17244101
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANGLÈS TÈCNIC 17244102
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 17244001
Segon curs
Convocatòries JU - S
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE COMUNICACIONS II 17244108
Convocatòries J - JU -S
Formació bàsica i obligatòries
ELECTRÒNICA ANALÒGICA 17244107
ENGINYERIA DE RADIOFREQÜÈNCIA 17244111
INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA 17244106
TRANSMISSIÓ I PROPAGACIÓ D'ONES 17244110
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI DE CIRCUITS I SISTEMES LINEALS 17244009
ELECTRÒNICA DIGITAL 17244105
FONAMENTS DE COMUNICACIONS I 17244103
FONAMENTS DE COMUNICACIONS I 17244011
PROGRAMACIÓ 17244010
XARXES DE DADES I INTERNET 17244104
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
LABORATORI DE TELECOMUNICACIONS 17244109
Tercer curs
Convocatòries JU - S
Formació bàsica i obligatòries
SEGURETAT EN XARXES 17244123
SISTEMES TELEMÀTICS DISTRIBUÏTS 17244126
Convocatòries J - JU -S
Formació bàsica i obligatòries
APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS 17244115
APLICACIONS PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES SMART CITIES 17244127
TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS 17244121
TELEFONIA I COMUNICACIONS MÒBILS 17244120
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ 17244119
ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA 17244122
COMUNICACIONS DIGITALS 17244112
EMISSORS I RECEPTORS 17244116
ENGINYERIA DE LLOCS WEB 17244125
MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED 17244117
MODELITZACIÓ DE XARXES 17244124
TRACTAMENT DIGITAL DEL SENYAL 17244113
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
SENSORS I INSTRUMENTACIÓ 17244118
SERVEIS MULTIMÈDIA 17244114
Quart curs
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 17244301
Convocatòries J - JU -S
Formació bàsica i obligatòries
TELECOMUNICACIONS INDUSTRIALS I COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA 17244135
TELEMEDICINA 17244133
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
COMUNICACIONS ÒPTIQUES I DE BANDA AMPLA 17244134
DISSENY DE XARXES 17244130
GESTIÓ DE L'ENERGIA EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS 17244129
LABORATORI D'APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS 17244137
LABORATORI DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS 17244132
PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS 17244138
PROJECTES DE TELECOMUNICACIONS 17244128
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
GESTIÓ DE XARXES 17244136
INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA 17244131
Assignatures sense curs definit
Convocatòries JU - S
Optatives
INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS 17244210
SEGURETAT EN XARXES 17244215
SISTEMES EMBEDDED 17244212
SISTEMES TELEMÀTICS DISTRIBUÏTS 17244223
Convocatòries J - JU -S
Optatives
APLICACIONS PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS 17244225
TECNOLOGIES PER A LES XARXES DE SENSORS, LA INTERNET DE LES COSES I LES CIUTATS INTEL·LIGENTS 17244224
TELECOMUNICACIONS INDUSTRIALS I COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA 17244230
TELEFONIA I COMUNICACIONS MÒBILS 17244216
TELEMEDICINA 17244219
Acta única 1Q
Optatives
ANTENES I RADIOPROPAGRACIÓ 17244220
ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA 17244213
COMUNICACIONS ÒPTIQUES I DE BANDA AMPLA 17244227
DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS 17244242
EMISSORS I RECEPTORS 17244218
ENGINYERIA DE LLOCS WEB 17244214
HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA 17244209
LABORATORI D'APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS 17244228
LABORATORI DE SENSORS I TECNOLOGIES MÒBILS 17244226
MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMBEDDED 17244217
MODELITZACIÓ DE XARXES 17244221
PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS 17244229
Acta única 2Q
Optatives
EINES PER EMPRENDRE 17244246
GESTIÓ DE XARXES 17244231
SENSORS I INSTRUMENTACIÓ 17244222
Acta única AN
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 17244203
PRÀCTIQUES EXTERNES I 17244501
PRÀCTIQUES EXTERNES II 17244502