CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2016-17 | 26/05/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA 17914004
ESTADÍSTICA 17914003
MATEMÀTIQUES 17914002
MICROBIOLOGIA 17914101
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA CEL·LULAR 17914006
BIOQUÍMICA 17914008
FÍSICA 17914005
GENÈTICA 17914007
Anual
Formació bàsica i obligatòries
QUÍMICA GENERAL 17914001
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI MATEMÀTICA II 17914011
FONAMENTS DE COMPUTADORS 17914010
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 17914009
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI MATEMÀTICA II 17914011
FONAMENTS DE COMPUTADORS 17914010
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 17914009
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL 17914107
ENZIMOLOGIA 17914105
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES 17914106
QUÍMICA ORGÀNICA 17914102
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOINFORMÀTICA 17914104
CULTIUS CEL·LULARS 17914109
ENGINYERIA BIOQUÍMICA 17914111
EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES 17914103
QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL 17914110
TERMODINÀMICA I CINÈTICA 17914108
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
COMPUTADORS 17914112
PROGRAMACIÓ 17914113
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS 17914114
ESTRUCTURES DE DADES 17914115
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES 17914126
GENÈTICA MOLECULAR 17914120
IMMUNOLOGIA 17914118
TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 17914116
TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT 17914121
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES 17914117
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL 17914125
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA 17914124
ENGINYERIA DE BIOREACTORS 17914122
METABOLISME DE MICROORGANISMES 17914119
PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ 17914123
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
MATEMÀTICA DISCRETA I 17914012
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANGLÈS TÈCNIC 17914127
FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS 17914128