CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 12/04/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA 17914004
ESTADÍSTICA 17914003
MATEMÀTIQUES 17914002
MICROBIOLOGIA 17914101
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA CEL·LULAR 17914006
BIOQUÍMICA 17914008
FÍSICA 17914005
GENÈTICA 17914007
Anual
Formació bàsica i obligatòries
QUÍMICA GENERAL 17914001
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI MATEMÀTICA II 17914011
FONAMENTS DE COMPUTADORS 17914010
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 17914009
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI MATEMÀTICA II 17914011
FONAMENTS DE COMPUTADORS 17914010