CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2020-21 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Segon curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA 20214011
Tercer curs
Convocatòria única AN sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES 20214121
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 20214105
RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES 20214104
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL 20214108
BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 20214101
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I 20214114
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS 20214125
Quart curs
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 20214301
Convocatòria única 2Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 20214401
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 20214113
CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES 20214117
ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 20214122
GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS 20214112
OFICINA TÈCNICA 20214106
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II 20214118
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT 20214111
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA 20214214
Convocatòria única AN sense addicional
Optatives
PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS 20214207
Acta única 2Q
Optatives
MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS 20214215
Acta única AN
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 20214203
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 20214206