CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2016-17 | 18/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
EXPRESSIÓ GRÀFICA 20214001
FÍSICA 20214003
QUÍMICA I 20214008
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 20214002
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA 20214110
FISICOQUÍMICA 20214004
QUÍMICA II 20214009
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS 20214116
MATEMÀTIQUES I 20214005
Segon curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
ENGINYERIA TÈRMICA 20214119
FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 20214007
MATEMÀTIQUES II 20214006
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 20214010
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA 20214011
ELECTROTÈCNIA 20214103
MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 20214123
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR 20214115
QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS 20214124
Tercer curs
Convocatòria única AN sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES 20214121
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 20214105
FITOTÈCNIA 20214107
GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA 20214126
RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES 20214104
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL 20214108
BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 20214101
CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 20214102
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS 20214120
PROTECCIÓ DE CULTIUS 20214109
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I 20214114
QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS 20214125
Quart curs
Convocatòria única 2Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 20214401
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 20214113
CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES 20214117
ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 20214122
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II 20214118
GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS 20214112
OFICINA TÈCNICA 20214106
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT 20214111
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 20214301
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT 20214111
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS 20214215
TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA 20214214
Segon quadrimestre
Optatives
EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI 20214213
Convocatòria única AN sense addicional
Optatives
PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS 20214207
Acta única AN
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 20214203
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 20214206