CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 25/01/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
EXPRESSIÓ GRÀFICA 20214001
FÍSICA 20214003
QUÍMICA I 20214008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 20214002
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA 20214110
FISICOQUÍMICA 20214004
QUÍMICA II 20214009
Anual
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS 20214116
MATEMÀTIQUES I 20214005
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ENGINYERIA TÈRMICA 20214119
FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 20214007
MATEMÀTIQUES II 20214006
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 20214010
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA 20214011
ELECTROTÈCNIA 20214103
MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 20214123
Anual
Formació bàsica i obligatòries
PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR 20214115
QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS 20214124
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 20214105
FITOTÈCNIA 20214107
GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA 20214126
RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES 20214104
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL 20214108
BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 20214101
CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 20214102
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS 20214120
PROTECCIÓ DE CULTIUS 20214109
Anual
Formació bàsica i obligatòries
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I 20214114
QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS 20214125
Convocatòria única AN sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES 20214121
Quart curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 20214113
CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES 20214117
ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 20214122
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II 20214118
GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS 20214112
OFICINA TÈCNICA 20214106
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT 20214111
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 20214301
Convocatòria única 2Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 20214401
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA 20214208
BIOQUÍMICA APLICADA 20214209
Segon quadrimestre
Optatives
ALIMENTS TRANSGÈNICS 20214212
BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 20214211
ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS 20214210
TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS 20214213
Anual
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 20214203
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 20214206
Convocatòria única AN sense addicional
Optatives
PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS 20214207