CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 03/12/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
EXPRESSIÓ GRÀFICA 20214001
FÍSICA 20214003
QUÍMICA I 20214008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 20214002
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA 20214110
FISICOQUÍMICA 20214004
QUÍMICA II 20214009
Anual
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS 20214116
MATEMÀTIQUES I 20214005
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ENGINYERIA TÈRMICA 20214119
FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 20214007
MATEMÀTIQUES II 20214006
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 20214010
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA 20214011
ELECTROTÈCNIA 20214103
MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 20214123
Anual
Formació bàsica i obligatòries
PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR 20214115
QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS 20214124