ASSIGNATURA: APLICACIÓ INTERDISCIPLINŔRIA DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT
CODI: 278480

(Grup sense horari assignat o amb docčncia alternativa -veure horari de l'assignatura entre parčntesi-)