ASSIGNATURA: GEOTÈCNIA
CODI: 22204116

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (22204116). 05/02/2018    11/03/2018    DIMECRES    12:00 - 13:00    CAT
12/03/2018    13/04/2018    DIMECRES    12:00 - 13:00    CAT
12/03/2018    13/04/2018    DIMECRES    14:00 - 15:00    CAT
14/04/2018    25/05/2018    DIMECRES    12:00 - 13:00    CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (22204116).*tarda* 05/02/2018    11/03/2018    DIMECRES    16:00 - 17:00    Aula 1.3 CAT
12/03/2018    13/04/2018    DIMECRES    16:00 - 17:00    Aula 1.3 CAT
12/03/2018    13/04/2018    DIMECRES    17:00 - 18:00    Aula 1.3 CAT
14/04/2018    25/05/2018    DIMECRES    16:00 - 17:00    Aula 1.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (22204116) 05/02/2018    09/03/2018    DIMECRES    11:00 - 12:00    CAT
05/02/2018    09/03/2018    DIMECRES    13:00 - 14:00    Aula 2.1 CAT
10/03/2018    25/05/2018    DIMECRES    11:00 - 12:00    CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (22204116) *tarda* 05/02/2018    09/03/2018    DIMECRES    15:00 - 16:00    Aula 1.3 CAT
05/02/2018    09/03/2018    DIMECRES    17:00 - 18:00    Aula 1.3 CAT
10/03/2018    25/05/2018    DIMECRES    15:00 - 16:00    Aula 1.3 CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (22204116). LAIA MARIN SELLARES
JOAQUIM ENRIC ROSET PIÑOL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (22204116).*tarda* LAIA MARIN SELLARES
JOAQUIM ENRIC ROSET PIÑOL
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (22204116) JOAQUIM ENRIC ROSET PIÑOL
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (22204116) *tarda* LAIA MARIN SELLARES
JOAQUIM ENRIC ROSET PIÑOL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.