ASSIGNATURA: DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS
CODI: 21021224

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 06/09/2010    17/12/2010    DIMARTS    11 - 12    Aula 103 CAT
06/09/2010    17/12/2010    DIJOUS    9 - 10    Aula 103 CAT
GRUP PROBLEMA 1 06/09/2010    17/12/2010    DIMARTS    12 - 13    Aula 103 CAT
06/09/2010    17/12/2010    DIJOUS    10 - 11    Aula 103 CAT


DATA EXĀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 11/01/2011    DIMARTS    12 - 14    AULA 103


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 OSCAR LUIS CID FAVA
GRUP PROBLEMA 1 OSCAR LUIS CID FAVA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.