ASSIGNATURA: DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS
CODI: 21011220

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)