ASSIGNATURA: DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS
CODI: 21011220

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 06/09/2010    17/12/2010    DIJOUS    9 - 11    AULA 1.3 CAT
GRUP PROBLEMA 1 06/09/2010    17/12/2010    DILLUNS    9 - 11    AULA 1.3 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 11/01/2011    DIMARTS    12 - 14    AULA 1.3


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JUDITH TURRION PRATS
GRUP PROBLEMA 1 JUDITH TURRION PRATS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.