ASSIGNATURA: GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS
CODI: 21011217

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 06/09/2010    17/12/2010    DIJOUS    13 - 15    AULA 1.3 CAT
GRUP PRACTIQUES 1 06/09/2010    17/12/2010    DIVENDRES    9 - 11    AULA 1.3 CAT
GRUP PRACTIQUES 2 06/09/2010    17/12/2010    DIVENDRES    11 - 13    AULA 1.3 CAT
GRUP PRACTIQUES 3 06/09/2010    17/12/2010    DIVENDRES    13 - 15    AULA 1.3 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 18/01/2011    DIMARTS    12 - 14    AULA 1.3


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 RAFAEL LÓPEZ MONNÉ
GRUP PRACTIQUES 1 RAFAEL LÓPEZ MONNÉ
GRUP PRACTIQUES 2 RAFAEL LÓPEZ MONNÉ
GRUP PRACTIQUES 3 RAFAEL LÓPEZ MONNÉ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.