ASSIGNATURA: NOVES FORMES DE TURISME
CODI: 21011209

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 24/01/2011    15/05/2011    DIJOUS    9 - 11    AULA 0.1 CAT
24/01/2011    15/05/2011    DIVENDRES    12 - 13    AULA 1.3 CAT
GRUP PRACTICA 1 24/01/2011    15/05/2011    DIVENDRES    11 - 12    AULA 1.3 CAT
GRUP PRACTICA 2 24/01/2011    15/05/2011    DIVENDRES    13 - 14    AULA 1.3 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 30/05/2011    DILLUNS    12 - 14    AULA 1.3


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JOAQUIM QUERALT BASTERRA
GRUP PRACTICA 1 JOAQUIM QUERALT BASTERRA
GRUP PRACTICA 2 JOAQUIM QUERALT BASTERRA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.