ASSIGNATURA: MÀRQUETING TURÍSTIC
CODI: 21011014

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)