ASSIGNATURA: MÀRQUETING TURÍSTIC
CODI: 21011014

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 06/09/2010    17/12/2010    DIMARTS    9 - 11    AULA 1.3 CAT
06/09/2010    17/12/2010    DIMECRES    10 - 11    AULA 1.3 CAT
GRUP PROBLEMA 1 06/09/2010    17/12/2010    DIMECRES    11 - 12    AULA 1.3 CAT
GRUP PROBLEMA 2 06/09/2010    17/12/2010    DIMECRES    9 - 10    AULA 1.3 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 14/01/2011    DIVENDRES    12 - 14    AULA 1.3


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 ALBERT SAVÉ URGELLES
GRUP PROBLEMA 1 ALBERT SAVÉ URGELLES
GRUP PROBLEMA 2 ALBERT SAVÉ URGELLES


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.