ASSIGNATURA: PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS
CODI: 21011006

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 25/01/2010    16/05/2010    DILLUNS    9 - 10    AULA 1.3 CAT
25/01/2010    16/05/2010    DIMECRES    11 - 12    AULA 1.3 CAT
GRUP PRÀCTIQUES 1 25/01/2010    16/05/2010    DILLUNS    10 - 12    AULA 1.3 CAT
GRUP PRÀCTIQUES 2 25/01/2010    16/05/2010    DIMARTS    13 - 15    AULA 1.3 CAT
GRUP PRÀCTIQUES 3 25/01/2010    16/05/2010    DIMECRES    9 - 11    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
GRUP PRÀCTIQUES 4 25/01/2010    16/05/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 1.3 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 07/06/2010    DILLUNS    12 - 14    AULA 1.3


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JORDI CALABUIG TOMÀS
GRUP PRÀCTIQUES 1 JORDI CALABUIG TOMÀS
GRUP PRÀCTIQUES 2 JORDI CALABUIG TOMÀS
GRUP PRÀCTIQUES 3 JORDI CALABUIG TOMÀS
GRUP PRÀCTIQUES 4 JORDI CALABUIG TOMÀS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.