ASSIGNATURA: NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
CODI: 20705206

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (20705206) 01/10/2018    08/02/2019    DIMECRES    11 - 12    AULA 115 ANG
01/10/2018    08/02/2019    DIJOUS    9 - 10    AULA 115 ANG
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20705206). 01/10/2018    08/02/2019    DIMECRES    12 - 13    AULA 115 ANG


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (20705206) FRANCISCO JAVIER ANDRADE
ALEX FRAGOSO SIERRA
JAIME MASONS BOSCH
MARIA CINTA PUJOL BAIGES
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20705206). FRANCISCO JAVIER ANDRADE
ALEX FRAGOSO SIERRA
MARIA CINTA PUJOL BAIGES
ROSA MARIA SOLÉ CARTAÑÀ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.