ASSIGNATURA: NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
CODI: 20705206

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (20705206) 03/10/2016    27/01/2017    DIMARTS    15:00 - 19:00    AULA 115 ANG
03/10/2016    27/01/2017    DIJOUS    15:00 - 19:00    AULA 115 ANG
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20705206). 03/10/2016    27/01/2017    DIMARTS    15:00 - 19:00    ANG
03/10/2016    27/01/2017    DIJOUS    15:00 - 19:00    ANG


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (20705206) XAVIER BORRISÉ NOGUÉ
FRANCESC XAVIER PÉREZ MURANO
JORDI RIU RUSELL
ALBERTO ROMANO RODRÍGUEZ
MANUEL VARELA FERNANDEZ
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20705206). XAVIER BORRISÉ NOGUÉ
FRANCESC XAVIER PÉREZ MURANO
ALBERTO ROMANO RODRÍGUEZ
MANUEL VARELA FERNANDEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.