ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
CODI: 20705204

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (13685101) 05/10/2015    18/12/2015    DILLUNS    8:00 - 10:00    A. INFORMAT. ANG
Grp PRÀCTICA LABORATORI 1 (13685101). 11/01/2016    04/03/2016    DILLUNS    8:00 - 10:00    A. INFORMAT. ANG
11/01/2016    04/03/2016    DILLUNS    10:00 - 11:00    A. INFORMAT. ANG
07/03/2016    18/03/2016    DILLUNS    8:00 - 10:00    A. INFORMAT. ANG
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (13685101). 05/10/2015    18/12/2015    DILLUNS    10:00 - 11:00    A. INFORMAT. ANG


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (13685101) CARLES BO JANÉ
Grp PRÀCTICA LABORATORI 1 (13685101). CARLES BO JANÉ
ANTONIO RODRÍGUEZ FORTEA
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (13685101). CARLES BO JANÉ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.