ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
CODI: 20705204

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (13685101) 07/10/2013    20/12/2013    DIMARTS    8 - 10    ANG
07/10/2013    20/12/2013    DIJOUS    8 - 10    ANG
07/01/2014    22/01/2014    DIMARTS    8 - 10    ANG
07/01/2014    22/01/2014    DIJOUS    8 - 10    ANG


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (13685101) CARLES BO JANÉ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.