ASSIGNATURA: QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
CODI: 20705201

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (20705201) 02/10/2017    02/02/2018    DIJOUS    12 - 14    AULA 115 ANG
02/10/2017    02/02/2018    DIVENDRES    11 - 12    AULA 115 ANG
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20705201). 02/10/2017    02/02/2018    DIJOUS    12 - 14    ANG
02/10/2017    02/02/2018    DIVENDRES    11 - 12    ANG


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (20705201) PASCAL JEAN CLAUDE LEON BLONDEAU
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20705201). PASCAL JEAN CLAUDE LEON BLONDEAU


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.