ASSIGNATURA: QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
CODI: 20705201

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (20705201) 03/10/2016    27/01/2017    DIJOUS    12:00 - 14:00    AULA 115 ANG
03/10/2016    27/01/2017    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA 115 ANG
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20705201). 03/10/2016    27/01/2017    DIVENDRES    12:00 - 14:00    ANG
03/10/2016    27/01/2017    DISSABTE    11:00 - 12:00    ANG


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (20705201) PASCAL JEAN CLAUDE LEON BLONDEAU
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20705201). PASCAL JEAN CLAUDE LEON BLONDEAU


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.