ASSIGNATURA: TREBALL DE FI DE MÀSTER
CODI: 20605112

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Gpr TREBALL FI DE MÀSTER (20605112) 06/10/2017    06/10/2017    DIVENDRES    19 - 21    AULA 117 CAT
23/03/2018    23/03/2018    DIVENDRES    17 - 19    AULA 117 CAT


GRUP PROFESSORAT
Gpr TREBALL FI DE MÀSTER (20605112) LLUÍS BALSELLS VIRGILI
MAGÍ CASELLAS ANDREU
JORDI TOUS PALLARÉS
CATALINA UBIEDO PEREZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.