ASSIGNATURA: ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
CODI: 20605108

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA (20605108) 12/03/2021    12/03/2021    DIVENDRES    17:00 - 18:00    CAT
09/04/2021    09/04/2021    DIVENDRES    17:00 - 18:00    CAT
Grp PRÀCTICA DEMO (20605108). 12/03/2021    12/03/2021    DIVENDRES    18:00 - 19:00    CAT
09/04/2021    09/04/2021    DIVENDRES    18:00 - 19:00    CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (20605108). 11/06/2021    DIVENDRES    17:00 - 21:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA (20605108) MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
JORDI TOUS PALLARÉS
Grp PRÀCTICA DEMO (20605108). MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
JORDI TOUS PALLARÉS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.