ASSIGNATURA: ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
CODI: 20605108

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (20605108) 09/03/2018    09/03/2018    DIVENDRES    17:00 - 19:00    AULA 117 CAT
13/04/2018    13/04/2018    DIVENDRES    17:00 - 19:00    AULA 117 CAT
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20605108). 09/03/2018    09/03/2018    DIVENDRES    17:00 - 19:00    CAT
13/04/2018    13/04/2018    DIVENDRES    17:00 - 19:00    CAT
Grp ACTIVITAT VIRTUAL 1 (20605108). 09/03/2018    09/03/2018    DIVENDRES    17:00 - 19:00    CAT
13/04/2018    13/04/2018    DIVENDRES    17:00 - 19:00    CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (20605108). 18/06/2018    DILLUNS    17:00 - 21:00    AULA 117


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (20605108) MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
JORDI TOUS PALLARÉS
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20605108). MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
FERNANDO FERRÉ PADRENY
Grp ACTIVITAT VIRTUAL 1 (20605108). MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
FERNANDO FERRÉ PADRENY
MARIA DOLORES RUANA FONT


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.