ASSIGNATURA: ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
CODI: 20605108

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (20605108) 04/03/2016    04/03/2016    DIVENDRES    17:00 - 18:00    AULA 117 CAT
08/04/2016    08/04/2016    DIVENDRES    17:00 - 18:00    AULA 117 CAT
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20605108). 04/03/2016    04/03/2016    DIVENDRES    18:00 - 19:00    AULA 117 CAT
08/04/2016    08/04/2016    DIVENDRES    18:00 - 19:00    AULA 117 CAT
Grp ACTIVITAT VIRTUAL 1 (20605108). 04/03/2016    04/03/2016    DIVENDRES    17:00 - 19:00    CAT
08/04/2016    08/04/2016    DIVENDRES    17:00 - 19:00    CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (20605108). 07/06/2016    DIMARTS    17:00 - 21:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (20605108) MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
JORDI TOUS PALLARÉS
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20605108). MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
JORDI TOUS PALLARÉS
Grp ACTIVITAT VIRTUAL 1 (20605108). MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
MARIA DOLORES RUANA FONT
JORDI TOUS PALLARÉS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.