ASSIGNATURA: ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
CODI: 20605108

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (20605108) 06/03/2015    06/03/2015    DIVENDRES    17:00 - 18:00    AULA 111 CAT
10/04/2015    10/04/2015    DIVENDRES    17:00 - 18:00    AULA 111 CAT
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20605108). 06/03/2015    06/03/2015    DIVENDRES    18:00 - 19:00    AULA 111 CAT
10/04/2015    10/04/2015    DIVENDRES    18:00 - 19:00    AULA 111 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (20605108). 16/06/2015    DIMARTS    18:00 - 21:00    AULA 118


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (20605108) MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
ALBERT VALLS MOLIST
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20605108). ALBERT VALLS MOLIST


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.