ASSIGNATURA: ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
CODI: 20605108

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (20605108). 04/05/2012    04/05/2012    DIVENDRES    17:00 - 21:00    AULA 117 CAT
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20605108). 04/05/2012    04/05/2012    DIVENDRES    17:00 - 21:00    CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (20605108). 11/05/2012    DIVENDRES    17:00 - 21:00    AULA 117


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (20605108). CHRISTOPHE JOSÉ BENGOA
CATALINA UBIEDO PEREZ
ALBERT VALLS MOLIST
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20605108). ALBERT VALLS MOLIST


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.