ASSIGNATURA: ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
CODI: 20605107

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA (20605107) 28/02/2020    28/02/2020    DIVENDRES    19 - 20    AULA 118 CAS
13/03/2020    13/03/2020    DIVENDRES    19 - 20    AULA 118 CAS
27/03/2020    27/03/2020    DIVENDRES    19 - 20    AULA 118 CAS
03/04/2020    03/04/2020    DIVENDRES    19 - 20    AULA 118 CAS
08/05/2020    08/05/2020    DIVENDRES    17 - 18    AULA 118 CAS
Grp PRÀCTICA DEMO (20605107). 28/02/2020    28/02/2020    DIVENDRES    20 - 21    AULA 118 CAS
13/03/2020    13/03/2020    DIVENDRES    20 - 21    AULA 118 CAS
27/03/2020    27/03/2020    DIVENDRES    20 - 21    AULA 118 CAS
03/04/2020    03/04/2020    DIVENDRES    20 - 21    AULA 118 CAS
08/05/2020    08/05/2020    DIVENDRES    18 - 19    AULA 118 CAS
Grp ACTIVITAT VIRTUAL (20605107). 28/02/2020    28/02/2020    DIVENDRES    19 - 21    CAS
13/03/2020    13/03/2020    DIVENDRES    19 - 21    CAS
27/03/2020    27/03/2020    DIVENDRES    19 - 21    CAS
03/04/2020    03/04/2020    DIVENDRES    19 - 21    CAS
08/05/2020    08/05/2020    DIVENDRES    17 - 19    CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (20605107) 25/06/2020    DIJOUS    17 - 21    AULA 101


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA (20605107) CATALINA UBIEDO PEREZ
Grp PRÀCTICA DEMO (20605107). MARÇAL SALVADÓ ARTELLS
MARTA SANCHIS TALÓN
Grp ACTIVITAT VIRTUAL (20605107). MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
MARTA SANCHIS TALÓN
CATALINA UBIEDO PEREZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.