ASSIGNATURA: ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
CODI: 20605107

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA (20605107). 01/04/2011    01/04/2011    DIVENDRES    19 - 21    AULA 117 CAS
08/04/2011    08/04/2011    DIVENDRES    17 - 21    AULA 117 CAS
29/04/2011    29/04/2011    DIVENDRES    17 - 21    AULA 117 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN (20605107) 06/05/2011    DIVENDRES    17 - 21    AULA 117


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA (20605107). CATALINA UBIEDO PEREZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.