ASSIGNATURA: ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
CODI: 20605107

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA (20605107). 23/04/2010    07/05/2010    DIVENDRES    17:00 - 21:00    AULA 117 CAT
Grp PRĄCTICA DEMO (20605107). 08/05/2010    20/05/2010    DIVENDRES    17:00 - 21:00    AULA 117 CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA (20605107). CATALINA UBIEDO PEREZ
Grp PRĄCTICA DEMO (20605107). CATALINA UBIEDO PEREZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el perķode oficial de matrķcula.