ASSIGNATURA: DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
CODI: 20605101

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA (20605101) 30/09/2016    30/09/2016    DIVENDRES    17 - 19    AULA 117 CAS
04/11/2016    04/11/2016    DIVENDRES    19 - 21    AULA 117 CAS
Grp PRÀCTICA DEMO (20605101). 30/09/2016    30/09/2016    DIVENDRES    17 - 19    CAS
04/11/2016    04/11/2016    DIVENDRES    19 - 21    CAS
Grp ACTIVITAT VIRTUAL 1 (20605101). 30/09/2016    30/09/2016    DIVENDRES    17 - 19    CAS
04/11/2016    04/11/2016    DIVENDRES    19 - 21    CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (20605101). 13/02/2017    DILLUNS    17 - 19   


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA (20605101) MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
RAÚL ANGEL NAVARRO ROLDAN
Grp PRÀCTICA DEMO (20605101). JOSÉ ANTONIO FERRANDO MORELLÓN
Grp ACTIVITAT VIRTUAL 1 (20605101). JOSÉ ANTONIO FERRANDO MORELLÓN


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.