ASSIGNATURA: ENERGIES RENOVABLES
CODI: 205141228

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.
DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp 1 EXAMEN (205142226). 14/01/2010    DIJOUS    9:00 - 13:00    AULA 114