ASSIGNATURA: DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS
CODI: 205141104

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (20012237). 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    16:00 - 18:00    CAT
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20012237). 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    18:00 - 19:00    CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (20012237). 25/01/2011    DIMARTS    9:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (20012237). ILDEFONSO CUESTA ROMEO
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (20012237). ILDEFONSO CUESTA ROMEO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.