ASSIGNATURA: DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS
CODI: 205141104

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.
DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp 1 EXAMEN (20012237). 13/01/2010    DIMECRES    9:00 - 13:00    AULA 111