ASSIGNATURA: GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
CODI: 20214112

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (20214112) 07/09/2015    15/01/2016    DILLUNS    13:00 - 14:00    CAT
07/09/2015    15/01/2016    DIMARTS    13:00 - 14:00    CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (20214112) 07/09/2015    15/01/2016    DILLUNS    13:00 - 14:00    AULA 118 CAT
07/09/2015    15/01/2016    DIMARTS    13:00 - 14:00    AULA 118 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (20214112) 27/01/2016    DIMECRES    9:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (20214112) MARIA CARMEN GÜELL SAPERAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (20214112) MARIA CARMEN GÜELL SAPERAS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.